» » سالن شیخ بهایی اصفهان

سالن شیخ بهایی اصفهان  [محل برگزاری کنسرت ها]


آدرس:
اصفهان - کیلومتر 10 جاده گلدشت - سالن آمفی تئاتر شیخ بهایی