» » سالن فجر سنندج

آدرس :
سنندج - بلوار گریاشان - پایین تر از دادگستری - مجتمع فرهنگی هنری فجر