» » سالن ورزشی گل نرگس اصفهان

سالن ورزشی گل نرگس اصفهان  [محل برگزاری کنسرت ها]


آدرس :
بزرگراه شهید آقا بابایی، پل تمدن، خیابان گل نرگس، سالن ورزشی گل نرگس