خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاری کنسرت: LosAngeles,Dolby

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] September 2015

تلفن هماهنگی: 1[818]213-7864

قیمت بلیط: [-] تومان

خرید اینترنتی : www.ticketmaster.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام شکوهی ایمیل خود را وارد کنید

شهرام شکوهی

کنسرت شهرام شکوهی 20 September در امریکا ...