» » سالن تله کابین رامسر

سالن تله کابین رامسر  [محل برگزاری کنسرت ها / مازندران]


آدرس
رامسر - کمربندی رامسر - نرسیده به پلیس راه چابکسر - تله کابین رامسر - ورودی شهربازی