» » سالن هوریان ارومیه

سالن هوریان ارومیه  [محل برگزاری کنسرت ها / آذربایجان غربی]


آدرس
ارومیه - جاده اوشنویه - سالن هوریان