» » سالن سینما قدس همدان

آدرس
همدان - خیابان بوعلی - سینما قدس