» » سالن فجر کرمان

سالن فجر کرمان  [محل برگزاری کنسرت ها / کرمان]


آدرس
کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - سالن فجر