» » سالن ستارگان اراک

سالن ستارگان اراک  [محل برگزاری کنسرت ها / مرکزی]


آدرس
اراک - خیابان امام خمینی - مجتمع فرهنگی ستارگان اراک

شماره تماس 32234464