» » سالن سینما بهمن گنبد

سالن سینما بهمن گنبد  [محل برگزاری کنسرت ها / گلستان]


آدرس
آزادشهر(گنبد) - خیابان بهشتی (گرگان) - جنب آموزش و پرورش - سینما بهمن آزادشهر