» » تالار ارومیه

آدرس
ارومیه - کیلومتر 9 جاده ارومیه مهاباد - تالار ارومیه