کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 6 , 7 , 13 , 14 , 19 , 20 ] فروردین 1400

قیمت بلیط: [360000 - 180000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 5 و 6 و 7 و 13 و 14 و 19 و 20 فروردین 1400 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...