کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 , 29 ] اسفند 1399

قیمت بلیط: [350000 - 170000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 23 و 29 اسفند 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...