کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 , 9 , 14 , 24 , 30 ] اسفند 1399

قیمت بلیط: [170000 - 135000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 2 و 9 و 14 و 24 و 30 اسفند 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...