کنسرت مسعود صادقلو

خواننده: مسعود صادقلو

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 12 , 19 ] اسفند 1399

قیمت بلیط: [170000 - 135000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مسعود صادقلو ایمیل خود را وارد کنید

مسعود صادقلو

کنسرت مسعود صادقلو 5 و 12 و 19 اسفند 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...