کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 28 ] بهمن 1399

قیمت بلیط: [350000 - 120000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 25 و 28 بهمن 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...