کنسرت مسعود صادقلو

خواننده: مسعود صادقلو

محل برگزاری کنسرت: کیش هال مریم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] بهمن 1399

قیمت بلیط: [350000 - 220000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مسعود صادقلو ایمیل خود را وارد کنید

مسعود صادقلو

کنسرت مسعود صادقلو 15 بهمن 1399 در کیش هال مریم سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...