کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] بهمن 1399

قیمت بلیط: [350000 - 130000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 18 بهمن 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...