کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کیش هال مریم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 10 ] بهمن 1399

قیمت بلیط: [350000 - 220000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 8 و 10 بهمن 1399 در کیش هال مریم خرید اینترنتی : www.parsbelit.com ...