کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 15 , 17 , 22 ] بهمن 1399

قیمت بلیط: [350000 - 120000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 15 و 17 و 22 بهمن 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...