کنسرت مسعود صادقلو

خواننده: مسعود صادقلو

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] دی 1399

قیمت بلیط: [350000 - 120000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مسعود صادقلو ایمیل خود را وارد کنید

مسعود صادقلو

کنسرت مسعود صادقلو 30 دی و 1 بهمن 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...