کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] آبان 1399

قیمت بلیط: [250000 - 120000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 1 و 2 آبان 1399 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...