کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [100000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 11 اسفند 1398 در گرگان سالن فخرالدین اسعد گرگانی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...