کنسرت آرون افشار

خواننده: آرون افشار

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرون افشار ایمیل خود را وارد کنید

آرون افشار

کنسرت آرون افشار 23 اسفند 1398 در کرمان سالن تلاش خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...