کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 22 اسفند 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...