کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: ماکو سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 6 اسفند 1398 در ماکو سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...