کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 9 اسفند 1398 در خرم آباد سالن بانک صادرات سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...