کنسرت رضا شیری

خواننده: رضا شیری

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [190000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا شیری ایمیل خود را وارد کنید

رضا شیری

کنسرت رضا شیری 21 اسفند 1398 در تهران سالن ایرانیان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...