کنسرت حسین زمان

خواننده: حسین زمان

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حسین زمان ایمیل خود را وارد کنید

حسین زمان

کنسرت حسین زمان 9 اسفند 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...