کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 9 اسفند در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...