کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: زنجان سالن انقلاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت گروه ایوان بند 6 اسفند 1398 در زنجان سالن انقلاب خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...