خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن آفتاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 5 اسفند 1398 در اهواز سالن آفتاب سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...