کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: زابل سالن جمالزهی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 30 بهمن 1398 در زابل سالن جمالزهی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...