کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [160000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 18 اسفند 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...