کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: پارس آباد سالن سینما انقلاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 6 اسفند 1398 در پارس آباد سالن سینما انقلاب سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...