کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 6 اسفند 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...