کنسرت گرشا رضایی

خواننده: گرشا رضایی

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گرشا رضایی ایمیل خود را وارد کنید

گرشا رضایی

کنسرت گرشا رضایی 24 بهمن 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...