کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن نمایشگاه گلها

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [150000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 25 بهمن 1398 در کرج سالن نمایشگاه گلها سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...