کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 16 بهمن 1398 در سنندج سالن فجر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...