کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [130000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 27 بهمن 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...