کنسرت آرون افشار

خواننده: آرون افشار

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 , 26 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرون افشار ایمیل خود را وارد کنید

آرون افشار

کنسرت آرون افشار 24 و 25 و 26 بهمن 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...