کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: خوی سالن همیشه بهار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 13 بهمن در خوی سالن همیشه بهار سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...