کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن ملل

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 12 بهمن 1398 در ارومیه سالن ملل سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...