کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 , 28 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 20 و 28 بهمن 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...