کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 17 بهمن 1398 در بندرعباس تالار آوینی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...