کنسرت روزبه بمانی

خواننده: روزبه بمانی

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] بهمن 1398

قیمت بلیط: [170000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های روزبه بمانی ایمیل خود را وارد کنید

روزبه بمانی

کنسرت روزبه بمانی 16 بهمن 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...