کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] دی 1398

قیمت بلیط: [100000 - 75000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 28 بهمن 1398 در گرگان سالن فخرالدین خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...