خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] دی 1398

قیمت بلیط: [140000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 9 دی 1398 در شاهرود سالن ذوب آهن سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...