کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] دی 1398

قیمت بلیط: [120000 - 100000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 11 دی 1398 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...