کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] دی 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tikook.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 13 دی 1398 در اردبیل سالن فدک سایت خرید بلیط : www.tikook.com ...